Hóa học

Phản ứng SO2 + O2 + H2O hay SO2 ra H2SO4 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về SO2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ

Cách thực hiện phản ứng

Cho SO2 tác dụng với oxi, nước

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Không có hiện tượng nhận biết đặc biệt

Bạn có biết

Axit sunfuric rất nguy hiểm bắn vào da có thể gây bỏng nặng, bắn vào mắt có thể bị mù, …

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Nhận xét nào sau đây không đúng về H2SO4?

A. Tan tốt trong nước

B. Có đầy đủ tính chất chung của axit

C. H2SO4 loãng có tính axit mạnh, tác dụng với tất cả các kim loại

D. H2SO4 đặc có tính háo nước

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

H2SO4 loãng không tác dụng với các kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học.

Ví dụ 2: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

2Na + 2H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + 2H2O

Ví dụ 3: Các khí nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?

A. SO2, H2S, N2

B. SO2, H2S

C. SO2, H2S, CO2

D. SO2, CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

H2S + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4
 • H2S + H2SO4 đậm đặc → SO2↑+ 2H2O + S↓
 • 2H2S + 3O2 →to 2SO2↑ + 2H2O
 • H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl
 • S + O2 →to SO2
 • H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O
 • S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2↑+ 2H2O
 • H2S + NaOH → NaHS + H2O
 • S + 2H2SO4 đặc →to 3SO2↑+ 2H2O
 • 3H2S + 2HNO3 → 4H2O + 2NO↑ + 3S↓
 • S + H2 →to H2S
 • SO2 + Na2O →to Na2SO3
 • SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O
 • SO2 + H2S → 3S↓ + 2H2O
 • 2SO2 + 2NaH → H2S↑ + Na2SO4
 • SO2 + Br2 + 2H2O →H2SO4 + 2HBr
 • SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4
 • 2SO2 + O2 ⇄to, V2O5 2SO3
 • 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4
 • SO3 + H2O → H2SO4
 • H2S + 2FeCl3 → S↓ + 2FeCl2 + 2HCl
 • 3H2S + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2↓ + 3S↓ + 2H2O
 • H2S + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4
 • SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button