Hóa học

Bài viết về tính chất hóa học của Sắt Hidroxit Fe(OH)2 gồm đầy đủ thông tin cơ bản về Fe(OH)2 trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học, tính chất vật lí, cách điều chế và ứng dụng.

Tính chất hóa học của Sắt Hidroxit Fe(OH)2

I. Định nghĩa

– Định nghĩa: Sắt(II)hiđroxit là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học Fe(OH)2.

– Công thức phân tử: Fe(OH)2.

– Công thức cấu tạo: HO-Fe-OH

II. Tính chất vật lí và nhận biết

– Là chất kết tủa màu trắng xanh, dễ bị oxi hóa chuyển sang màu nâu đỏ khi có mặt không khí.

III. Tính chất hóa học

– Có tính chất của bazo không tan.

– Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

1. Bị nhiệt phân

– Nung Fe(OH)2 trong điều kiện không có không khí

Fe(OH)2 FeO + H2O

– Nung Fe(OH)2 trong không khí

4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O

2. Tác dụng với axit

– Với axit không có tính oxi hóa như (HCl, H2SO4)

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

3. Tính khử:

– Với axit HNO3, H2SO4 đặc

3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– Tác dụng với các chất oxi hóa khác

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

IV. Điều chế

– Cho dung dịch bazơ vào dung dịch muối sắt (II) trong điều kiện không có không khí.

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl.

Xem thêm tính chất hóa học của các chất khác:

 • Tính chất của Sắt (Fe)
 • Tính chất của Sắt oxit FeO
 • Tính chất của Sắt clorua FeCl2
 • Tính chất của Sắt Nitrat Fe(NO3)2
 • Tính chất của Sắt SunFat FeSO4
 • Tính chất của Sắt SunFat FeS
 • Tính chất của Sắt Cacbonat FeCO3
 • Tính chất của Sắt Cacbonat Fe2O3
 • Tính chất của Sắt hidroxit Fe(OH)3
 • Tính chất của Sắt Clorua FeCl3
 • Tính chất của Sắt Nitrat Fe(NO3)3
 • Tính chất của Sắt Sunfat Fe2(SO4)3
 • Tính chất của Sắt từ Oxit Fe3O4
 • Tính chất của Pirit Sắt FeS2

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button