Hóa học

OH hóa trị mấy? Nguyên tử khối của M trong hidroxit M(OH)3

cấu trúc

Các nhóm hydroxyl (OH) là những cái có nguyên tử oxy và giống như một phân tử nước. Chúng có thể được tìm thấy dưới dạng nhóm, ion hoặc gốc (OH·). Trong hóa học hữu cơ, chúng thường kết hợp với nguyên tử carbon, nhưng cũng có thể kết hợp với lưu huỳnh hoặc phốt pho. Nhóm chức -OH được gọi là nhóm hiđroxyl, và khi xuất hiện trong phân tử, tiền tố “hydroxy” được sử dụng.

Ancol là các hợp chất hữu cơ có nhóm -OH liên kết với nguyên tử C no của gốc hiđrocacbon.

Các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn các hidrocacbon có cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của chúng. Điều này là do sự tồn tại của các liên kết hiđro giữa các phân tử ancol, ảnh hưởng đến độ tan của chúng.

Các ancol từ C1 đến C12 thường ở dạng lỏng (khối lượng riêng d < 1), trong khi từ C13 trở đi thường ở dạng rắn.

Nguyên tử khối của M trong hidroxit M(OH)3

Kim loại M tạo ra hidroxit M(OH)3. Phân tử khối của oxit là 102, và nguyên tử khối của M có thể được tính bằng cách trừ đi khối lượng của oxy từ phân tử khối oxit.

M phân tử khối

Tính chất hóa học của Ancol

1. Ancol phản ứng với axit

Ancol có thể phản ứng với axit vô cơ và axit hữu cơ. Khi phản ứng với axit vô cơ, các nhóm -OH trong ancol sẽ tương tác với axit và tạo ra sản phẩm mới. Phản ứng este hóa cũng xảy ra khi ancol phản ứng với axit hữu cơ.

2. Phản ứng tách nước (đề hiđrat hóa)

Trong phản ứng tách nước, một phân tử nước sẽ tách ra khỏi ancol và tạo ra sản phẩm mới. Phản ứng tách nước có thể tạo ra anken của ancol no, đơn chức và mạch hở.

3. Phản ứng riêng của một số loại ancol

Các loại ancol đặc biệt có những phản ứng riêng của chúng. Ví dụ, ancol etylic có thể phản ứng và tạo thành axit axetic. Ancol không no cũng có thể phản ứng như hidrocacbon tương ứng. Các ancol đa chức có thể tạo dung dịch màu xanh lam với Cu(OH)2.

4. Phản ứng oxi hóa

Ancol có thể phản ứng với oxi và tạo ra các sản phẩm mới. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo ra CO2 và H2O. Trong khi đó, phản ứng oxi hóa không hoàn toàn có thể tạo ra anđehit hoặc xeton.

5. Ancol phản ứng với kim loại kiềm

Ancol có thể phản ứng với kim loại kiềm như natri và tạo ra các sản phẩm mới. Trong phản ứng này, nhóm -OH trong ancol sẽ tương tác với kim loại kiềm và tạo ra ancolat. Tuy nhiên, dung dịch ancol không phản ứng với NaOH, mà ngược lại, natri ancolat sẽ bị phân hủy hoàn toàn.


Hy vọng rằng bài viết này giúp bạn hiểu thêm về các tính chất và phản ứng của ancol. Đừng quên ghé thăm wsc.edu.vn để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích khác!

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button