Hóa học

Công Thức Tính Thể Tích Hóa Học – Bí Quyết Giải Bài Tập Chính Xác

Công Thức Tính Thể Tích Trong Hóa Học

Để giải các dạng bài tập Hóa về thể tích, khối lượng, số mol… chúng ta cần nắm rõ các công thức tính thể tích hóa học và mối liên hệ giữa các đại lượng tương ứng của công thức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công thức tính thể tích hóa học thường gặp trong chương trình Hóa phổ thông. Cùng nhau học kỹ, nhớ chắc và áp dụng để “xử đẹp” các bài tập được giao hoặc gặp phải trong kỳ thi.

Công Thức Tính Thể Tích Hóa Học

Tính thể tích bằng số mol

Trong điều kiện chuẩn, thể tích chất khí bằng số mol nhân với 22,4. Công thức cụ thể như sau:

V = n * 22,4

Trong đó:

 • V là thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn (l)
 • n là số mol của chất khí ở điều kiện chuẩn (mol)

Tính thể tích bằng khối lượng

Thể tích dung dịch hoặc chất được xác định bằng thương số giữa khối lượng dung dịch hoặc chất với khối lượng riêng của dung dịch hoặc chất đó. Công thức cụ thể:

V = m / D

Trong đó:

 • V là thể tích dung dịch hoặc chất (m3)
 • m là khối lượng dung dịch hoặc chất (kg)
 • D là khối lượng riêng của dung dịch hoặc chất (kg/m3)

Tính thể tích bằng nồng độ mol

Thể tích dung dịch được xác định bằng thương số giữa số mol chất tan chia cho nồng độ mol của dung dịch đó. Công thức cụ thể là:

V = n / CM

Trong đó:

 • V là thể tích dung dịch (l)
 • n là số mol chất tan (mol)
 • CM là nồng độ mol dung dịch (mol/l)

Tính thể tích không khí

Thể tích không khí gấp 5 lần thể tích oxi. Công thức cụ thể như sau:

Vkk = 5 * VO2

Trong đó:

 • Vkk là thể tích của không khí (l)
 • VO2 là thể tích của oxi (l)

Công Thức Tính Khối Lượng Hóa Học

Tính khối lượng chất tan bằng số mol

Khối lượng chất tan bằng số mol nhân với khối lượng mol chất. Công thức như sau:

m = n * M

Trong đó:

 • M là khối lượng chất tan (gam)
 • n là số mol chất (mol)
 • M là khối lượng mol chất (gam)

Tính khối lượng chất tan bằng khối lượng dung dịch

Khối lượng chất tan được xác định bằng hiệu số khối lượng dung dịch trừ khối lượng dung môi. Công thức sau:

mct = mdd - mdm

Trong đó:

 • mct là khối lượng chất tan (g)
 • mdd là khối lượng dung dịch (g)
 • mdm là khối lượng dung môi (g)

Tính khối lượng dung dịch bằng khối lượng chất tan

Khối lượng dung dịch bằng khối lượng chất tan nhân nồng độ phần trăm. Công thức sau đây:

mdd = mct + mdm

Trong đó:

 • mdd là khối lượng dung dịch (g)
 • mct là khối lượng chất tan (g)
 • C% là nồng độ phần trăm (%)
 • mdm là khối lượng dung môi (g)

Tính khối lượng dung dịch bằng thể tích

Công thức tính khối lượng dung dịch được xác định bằng thể tích nhân với khối lượng riêng. Ta có:

mdd = V * D

Trong đó:

 • mdd là khối lượng dung dịch (g)
 • V là thể tích dung dịch (ml)
 • D là khối lượng riêng dung dịch (g/ml)

Mong rằng những nội dung về công thức tính thể tích hóa học và khối lượng ở trên sẽ giúp chúng ta có thể vận dụng vào giải bài tập hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể học trực tuyến online thêm nhiều kiến thức Toán – Lý – Hóa bổ ích khác tại website Marathon Education. Chúc chúng ta luôn học tập tốt và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra cùng bài thi!

wsc.edu.vn

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button