Hóa học

Các Công Thức Hóa Học Lớp 11: Những Bí Mật Khát Khao Giải Đáp

Các công thức hoá học lớp 11

1. Tổng hợp Công thức Hóa học lớp 11: Hóa học vô cơ

1.1. Sự điện li

1.1.1. Khái niệm sự điện li và độ điện li

Sự điện li là quá trình phân ly các chất trong nước thành ion âm (anion) và ion dương (cation). Các dung dịch như muối, axit hay bazo có thể dẫn điện nhờ sự điện li này. Tỷ số giữa phần tử phân li ra ion (n) với tổng số phân tử hoà tan ($n{0}$) là độ điện li, thường được ký hiệu là $alpha$ (alpha). Công thức tính độ điện li: $alpha=frac{n}{n{0}}$(%)

1.1.2. Mối liên hệ giữa hằng số điện li và độ điện li

Hằng số điện li là đại lượng thể hiện độ mạnh của một axit trong dung dịch, thường được ký hiệu là $K_{a}$. Độ điện li là mức độ chuyển hoá trong quá trình điện li. Sự liên hệ của độ điện li và hằng số điện li được thể hiện bằng cân bằng, trong đó hằng số điện li $K=frac{left [ A^{+} right ]left [ X^{-} right ]}{left [ AX right ]}$.

1.1.3. Hằng số điện li và cân bằng điện li

Cân bằng điện li xảy ra khi các chất điện li yếu trong dung dịch xuất hiện trong trạng thái cân bằng hóa học. Ví dụ: $AXrightarrow A^{+}+X^{-}$. Trong dung dịch, khi tốc độ thuận bằng tốc độ nghịch thì sẽ xuất hiện cân bằng điện li. Công thức tính hằng số điện li: $K=frac{left [ A^{+} right ]left [ X^{-} right ]}{left [ AX right ]}$. Hằng số điện li không phụ thuộc vào nồng độ mà chỉ phụ thuộc vào yếu tố nhiệt độ.

1.2. Nitơ, Phốtpho

1.2.1. Các công thức hóa học về hợp chất Nitơ

 • Axit Nitric: $HNO_{3}$
 • $HNO{3}$ không bền khi có ánh sáng, phân huỷ thành $NO{2}$: $4HNO{3}rightarrow 4NO{2}+O{2}+2H{2}O$
 • Khi tác dụng với kim loại, hợp chất Nitơ này có thể oxi hoá hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt).

1.2.2. Công thức hóa học về Phốtpho

 • Tính oxi hoá: P + KL -> photo phua kim loại
 • Ví dụ: $2P+3Caoverset{t^{o}}{rightarrow}Ca{3}P{2}$
 • Tính khử: P + O2 -> P2O3 hoặc P4O10
 • Axit photphoric: H3PO4

1.3. Cacbon – Silic

1.3.1. Cacbon và các hợp chất của cacbon

 • Tính oxi hoá
 • Tác dụng với Hidro: $C+2H2overset{(t^{0},xt)}{rightarrow}CH4$
 • Kim loại: $Al+Coverset{(t^{o})}{rightarrow}Al{4}C{3}$
 • Cacbonđioxit ($CO_{2}$)
 • Phản ứng với dung dịch kiềm: $CO{2}+OH^{-}rightarrow HCO{3}^{-}$

1.3.2. Silic và hợp chất của silic

 • Xác định tính khử và tính oxi hoá của Silic
 • Tính khử: $Si^{0}+2F{2}rightarrow Si^{+4}F{4}$
 • Tính oxi hoá: $2Mg+Si^{0}overset{t^{o}}{rightarrow} Mg_{2}Si^{-4}$

2. Các Công Thức Hóa Học Lớp 11: Hóa Hữu Cơ

2.1. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

2.1.1. Xác định thành phần nguyên tố

Công thức tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong một hợp chất:

 • %C = frac{m{C}}{m{A}} . 100%
 • %H = frac{m{H}}{m{A}} . 100%
 • %N = frac{m{N}}{m{A}} . 100%
 • %O = 100% – (%C + %H + %N)

2.1.2. Xác định khối lượng phân tử của chất hữu cơ

 • TH1: Cho tỉ khối hơi
 • TH2: Cho thể tích phân tử gam

2.1.3. Xác định công thức phân tử

 • TH1: Dựa vào công thức ĐGN
 • TH2: Dựa vào thành phần nguyên tử
 • TH3: Dựa vào phương trình phản ứng đốt cháy

2.2. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

 • Lập công thức đơn giản nhất
 • Lập CTPT của hợp chất hữu cơ
 • Xác định theo khối lượng sản phẩm của phản ứng đốt cháy

3. Các Công Thức Hóa Học Lớp 11 về Hidrocacbon

3.1. Đốt cháy Hidrocacbon

 • Phương trình đốt cháy

3.2. Tính số đồng phân Hidrocacbon

3.2.1. Đồng phân ankan

 • Công thức tính nhanh

3.2.2. Đồng phân anken

 • Công thức tính số đồng phân

3.2.3. Đồng phân ankin

 • Công thức tính số đồng phân

3.2.4. Đồng phân benzen

 • Công thức tính số đồng phân

3.2.5. Đồng phân ancol

 • Công thức tính số đồng phân

3.2.6. Đồng phân ete

 • Công thức tính số đồng phân

3.2.7. Đồng phân phenol

 • Công thức tính số đồng phân

3.2.8. Đồng phân anđehit

 • Công thức tính số đồng phân

3.2.9. Đồng phân xeton

 • Công thức tính số đồng phân

3.2.10. Đồng phân axit

 • Công thức tính số đồng phân

3.3. Phản ứng thế Halogen

3.3.1. Dẫn xuất monohalogen

 • Phương trình phản ứng

3.3.2. Dẫn xuất đi, tri…halogen

 • Phương trình phản ứng

3.4. Phản ứng cracking

 • Phương trình phản ứng

3.5. Phản ứng cộng

3.5.1. Phản ứng cộng H2

 • Phương trình phản ứng

3.5.2. Phản ứng cộng Brom

 • Phương trình phản ứng

4. Các Công Thức Hóa Học Lớp 11 về đồng phân Hidrocacbon

4.1. Tính số đồng phân của ankan

 • Công thức tính số đồng phân

4.2. Tính số đồng phân của RH thơm, đồng đẳng benzen

 • Đồng phân phenol
 • Đồng phân benzen

Hóa học lớp 11 với những công thức phức tạp đã trở thành nỗi sợ của nhiều em học sinh. Nhưng đừng lo, với bài viết trên, chúng ta đã tổng hợp những công thức hóa học lớp 11 một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Hãy nắm chắc những công thức này và áp dụng thành thục vào các bài tập. Nhớ truy cập wsc.edu.vn để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích và ôn luyện ngay hôm nay nhé!

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button