Hóa học

Giải SBT Hóa học 10 Bài 11: Liên kết cộng hóa trị

Bài 11.17 trang 32 sách bài tập Hóa học 10: Xét phân tử H2O, những phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Liên kết H – O là liên kết cộng hoá trị không phân cực.

B. Liên kết H – O là liên kết cộng hoá trị phân cực.

C. Cặp electron dùng chung trong liên kết H – O lệch về phía nguyên tử O.

D. Cặp electron dùng chung trong liên kết H – O lệch về phía nguyên tử H.

E. Cặp electron dùng chung trong liên kết H – O phân bố đều giữa hai nguyên tử.

G. Nguyên tử O còn hai cặp electron hoá trị riêng.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B, C, G.

– Liên kết H – O trong phân tử nước là liên kết cộng hóa trị phân cực, cặp electron chung bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện cao hơn là O.

– Công thức Lewis của H2O là:

Vậy nguyên tử O còn hai cặp electron hóa trị riêng.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Hóa học lớp 10 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Bài 11.1 trang 30 sách bài tập Hóa học 10: Trong nguyên tử C, những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết cộng hoá trị thuộc phân lớp nào sau đây ….

 • Bài 11.2 trang 30 sách bài tập Hóa học 10: Những phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Các nguyên tử liên kết với nhau theo xu hướng tạo hệ bền vững hơn ….

 • Bài 11.3 trang 30 sách bài tập Hóa học 10: Liên kết cộng hoá trị thường được hình thành giữa ….

 • Bài 11.4 trang 30 sách bài tập Hóa học 10: Số lượng cặp electron dùng chung trong các phân tử ….

 • Bài 11.5 trang 30 sách bài tập Hóa học 10: Trong phân tử HF, số cặp electron dùng chung và cặp electron hoá trị riêng của nguyên tử F lần lượt là: ….

 • Bài 11.6 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Cho công thức Lewis của các phân tử sau:….

 • Bài 11.7 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Công thức nào sau đây ứng với công thức Lewis của phân tử ….

 • Bài 11.8 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Dựa vào hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tố, cho biết liên kết trong phân tử nào sau đây là phân cực nhất. ….

 • Bài 11.9 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Hãy điền từ/ công thức thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ….

 • Bài 11.10 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy nối các liên kết hình thành giữa các nguyên tử cột A với loại liên kết tương ứng ở cột B. ….

 • Bài 11.11 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Khi tham gia hình thành liên kết trong các phân tử HF ….

 • Bài 11.12 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Số orbital của cả hai nguyên tử N tham gia xen phủ tạo liên kết trong phân tử ….

 • Bài 11.13 trang 31 sách bài tập Hóa học 10: Liên kết trong phân tử nào dưới đây không được hình thành do sự xen phủ giữa các orbital cùng loại ….

 • Bài 11.14 trang 32 sách bài tập Hóa học 10: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chỉ có các AO có hình dạng giống nhau mới xen phủ với nhau để tạo liên kết. ….

 • Bài 11.15 trang 32 sách bài tập Hóa học 10: Số lượng electron tham gia hình thành liên kết đơn, đôi và ba lần lượt là: ….

 • Bài 11.16 trang 32 sách bài tập Hóa học 10: Ghép mỗi nguyên tử hoặc phân tử sau với một hoặc các đặc điểm tương ứng của nó ….

 • Bài 11.18 trang 32 sách bài tập Hóa học 10: Xét phân tử CO2, những phát biểu nào sau đây là không đúng? ….

 • Bài 11.19 trang 33 sách bài tập Hóa học 10: Cho biết hóa trị của một nguyên tố trong phân tử bằng tổng số liên kết σ và π mà nguyên tử nguyên tố đó tạo thành khi liên kết ….

 • Bài 11.20 trang 33 sách bài tập Hóa học 10: Cho biết năng lượng liên kết H – I và H – Br lần lượt là 297 kJ ….

 • Bài 11.21 trang 33 sách bài tập Hóa học 10: Cho biết năng lượng liên kết H – H là 436 kJ ….

 • Bài 11.22 trang 33 sách bài tập Hóa học 10: Cho biết năng lượng liên kết H – H là 436 kJ mol-1. Hãy tính năng lượng cần thiết (theo eV) để phá vỡ liên kết trong một phân tử H2 ….

 • Bài 11.23 trang 33 sách bài tập Hóa học 10: Sử dụng bảng năng lượng của một số liên kết ở điều kiện chuẩn ….

 • Bài 11.24 trang 33 sách bài tập Hóa học 10: Các phân tử như F2, N2 khi phản ứng với H2 thì cần cắt đứt liên kết giữa các nguyên tử….

 • Bài 11.25 trang 33 sách bài tập Hóa học 10: Giải thích vì sao ở điều kiện thường không tồn tại phân tử NaCl riêng biệt mà là tinh thể NaCl…..

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button