Hóa học

C2H4 + HCl → C2H5Cl: Hiểu và Cân bằng Phản ứng Hóa học

c2h4 ra c2h5cl

Chào mừng các bạn đến với wsc.edu.vn – nơi chia sẻ kiến thức về văn học dành cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phản ứng hóa học giữa C2H4 và HCl để tạo ra sản phẩm C2H5Cl. Hy vọng rằng các tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ và cân bằng phản ứng này một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Phản ứng Hóa học: C2H4 ra C2H5Cl

2. Điều kiện để C2H4 tạo ra C2H5Cl

Ánh sáng khuyếch tán.

3. Tính chất hóa học của etilen

CTCT:

Ở phản ứng này, một liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và phân tử etilen kết hợp thêm một phân tử brom.

Phương trình hóa học: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Dung dịch Br2 ban đầu có màu vàng nâu. Sục khí etilen vào dung dịch => dung dịch mất màu.

3.2. Phản ứng cộng với các chất khác như HCl, H2

Ngoài brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với một số chất khác như: H2, Cl2, HCl…

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Etilen có nhiều tính chất khác với Metan như: phản ứng cộng, trùng hợp, oxi hóa là do trong phân tử anken có chứa:
A. liên kết σ bền.
B. liên kết π
C. liên kết π bền.
D. liên kết π kém bền.

Câu 2: Trong công nghiệp, etilen được điều chế bằng cách:
A. tách hiđro từ ankan
B. crăcking ankan
C. tách nước từ ancol
D. a,b đều đúng.

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí của etilen?
A. tan trong dầu mỡ
B. nhẹ hơn nước
C. chất không màu
D. tan trong nước

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế bằng cách:
A. tách hiđro từ ankan
B. crăcking ankan
C. tách nước từ ancol
D. Cracking propan

Câu 5: Sản phẩm trùng hợp etilen là:
A. poli vinyl clorua
B. polietilen
C. poliepilen
D. polipropilen

Câu 6. Khi dẫn khí C2H4 vào dung dịch Brom (dư) đựng trong ống nghiệm có thể quan sát thấy
A. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất kết tủa
B. màu của dung dịch brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm dưới đáy ống nghiệm.
C. màu của dung dịch brom nhạt dần, có khí thoát ra.
D. màu của dung dịch brom không thay đổi

Câu 7. Dãy sau đây gồm các chất tác dụng được với etilen trong điều kiện thích hợp?
A. Hiđro, nước, oxi, brom, hiđro bromua
B. Hiđro, nước, oxi, brom, natri hiđroxit
C. Hiđro, nước, oxi, brom, axit cacbonic
D. Hiđro, nước, oxi, brom, axit axetic

Câu 8. Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì thấy lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 4 gam
B. 2,2 gam
C. 3,8 gam
D. 2,8 gam

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây không đúng:
A. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm bằng cách đun etylic với H2SO4 đặc tới khoảng 170oC
B. Tất cả các ancol khi đun nóng với H2SO4 đặc tới khoảng 170oC đều thu được anken
C. Đun nóng ancol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ khoảng 140oC sẽ thu được ete
D. Đun nóng propan-1-ol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC chỉ thu được 1 olefin duy nhất

Câu 10. Phương pháp điều chế etilen trong phòng thí nghiệm là:
A. Crăcking ankan
B. Cho C2H2 tác dụng với H2, xúc tác Pd/PbCO3
C. Tách H2 từ etan
D. Đun C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170oC.

Xem thêm tài liệu liên quan tại đây.

wsc.edu.vn hy vọng rằng các tài liệu trên sẽ giúp bạn nâng cao kết quả trong học tập. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để có thêm nhiều tài liệu hữu ích khác nhé!

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button