Hóa học

Quyền Dân Sự Và Không Phân Biệt Đối Xử

Thành phố Portland đã cam kết thúc đẩy công bằng, dân quyền, công bằng chủng tộc, công bằng môi trường, cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử theo tất cả các luật hiện hành. Chính sách này nhằm loại bỏ sự phân biệt đối xử dựa trên các tầng lớp được bảo vệ. Sự phân biệt đối xử như vậy gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi chung của các thành viên cộng đồng Portland và đe dọa các thể chế và nền tảng của cộng đồng chúng ta.

Mỹ Với Đạo Luật Người Khuyết Tật Tiêu Đề II

Theo các yêu cầu của Tiêu đề II của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ năm 1990 (ADA), Công viên & Giải trí Portland (PP&R) sẽ không phân biệt đối xử với những cá nhân khuyết tật đủ tiêu chuẩn dựa trên tình trạng khuyết tật trong các hoạt động, chương trình và dịch vụ của mình.

Giao Tiếp Hiệu Quả

Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ yêu cầu người khuyết tật có thể tiếp nhận và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả như những người không bị khuyết tật. PP&R đảm bảo giao tiếp hiệu quả với người khuyết tật bằng cách cung cấp miễn phí các dịch vụ và hỗ trợ giao tiếp phù hợp.

Các Sửa Đổi Trong Chính Sách Và Thủ Tục

PP&R sẽ sửa đổi một cách hợp lý các chính sách, thực tiễn và thủ tục để người khuyết tật có thể tiếp cận các hoạt động, cơ sở vật chất, chương trình và dịch vụ của PP&R. Hơn nữa, PP&R sẽ cung cấp các sửa đổi hợp lý một cách nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu bằng chứng về tình trạng khuyết tật.

Ví dụ về sửa đổi hợp lý

  • PP&R sửa đổi chính sách “cấm thú cưng”, cho phép động vật phục vụ vào các khu vực mở cửa cho công chúng nhưng cấm thú cưng.
  • Cho phép người sử dụng xe lăn điện sử dụng ghế ở những nơi cấm xe điện.
  • Hỗ trợ người khuyết tật nhận thức hiểu và hoàn thành biểu mẫu PP&R.

Từ chối yêu cầu

Mặc dù các trường hợp PP&R từ chối hỗ trợ hoặc dịch vụ được yêu cầu hoặc sửa đổi là rất hiếm, có hai khả năng có thể dẫn đến từ chối:

  1. Việc chấp nhận yêu cầu về cơ bản sẽ làm thay đổi bản chất thiết yếu của hoạt động, chương trình hoặc dịch vụ.
  2. Việc chấp nhận yêu cầu sẽ dẫn đến gánh nặng hành chính và tài chính quá mức.

Nếu PP&R phải từ chối hỗ trợ, dịch vụ hoặc sửa đổi được yêu cầu, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo khả năng tiếp cận và tính toàn diện.

Tìm Trợ Giúp

Để được trợ giúp về phương thức liên lạc phù hợp, yêu cầu sửa đổi hoặc yêu cầu bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến tình trạng khuyết tật của bạn, hãy gọi 311 hoặc điền Mẫu yêu cầu ADA Tiêu đề II trực tuyến của Thành phố.

Để nộp đơn khiếu nại theo Tiêu đề II về khả năng tiếp cận hoạt động, cơ sở, chương trình hoặc dịch vụ PP&R, hãy gọi 311 hoặc điền vào mẫu đơn của Thành phố Portland Đơn Báo cáo về việc Phân biệt Đối xử.

Dù là khi bạn gọi cho 311 hay điền vào một trong các biểu mẫu trực tuyến, thông tin của bạn sẽ được gửi đến nhân viên PP&R có khả năng hỗ trợ bạn tốt nhất.


Hãy ghé thăm wsc.edu.vn để biết thêm thông tin về tác giả và thực hành viết tốt hơn!

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button