Hóa học

Phản ứng SO3 + H2O hay SO3 ra H2SO4 thuộc loại phản ứng hóa hợp đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về SO3 có lời giải, mời các bạn đón xem:

SO3 + H2O → H2SO4

Điều kiện phản ứng

Điều kiện thường

Cách thực hiện phản ứng

Cho SO3 tác dụng với H2O

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Không có hiện tượng nhận biết đặc biệt

Bạn có biết

SO3 là một oxit axit tác dụng với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Sơ đồ điều chế H2SO4 trong công nghiệp là:

A. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

B. S → SO2 → SO3 → H2SO4

C. FeS2 → S → SO2 → SO3 → H2SO4

D. S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phương trình hóa học

4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

Ví dụ 2: Khí sunfurơ được tạo ra từ cặp chất nào sau đây?

A. Muối natri sunfit và axit cacbonic

B. Muối natri sunfit và dung dịch axit clohidric

C. Muối natri sunfat và dung dịch axit clohidric

D. Muối natri sunfat và muối đồng(II) clorua

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

Ví dụ 3: Hòa tan hết m gam SO3 vào nước thu được 196 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 15%. Khối lượng m gam SO3 là

A. 24g

B. 15g

C. 25g

D. 10g

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: nH2SO4 = mM=196.15%98= 0,3 mol

Phương trình hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

⇒ nSO3=nH2SO4 = 0,3 mol

⇒ mSO3 = 0,3 .80 = 24 gam

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4
 • H2S + H2SO4 đậm đặc → SO2↑+ 2H2O + S↓
 • 2H2S + 3O2 →to 2SO2↑ + 2H2O
 • H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl
 • S + O2 →to SO2
 • H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O
 • S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2↑+ 2H2O
 • H2S + NaOH → NaHS + H2O
 • S + 2H2SO4 đặc →to 3SO2↑+ 2H2O
 • 3H2S + 2HNO3 → 4H2O + 2NO↑ + 3S↓
 • S + H2 →to H2S
 • SO2 + Na2O →to Na2SO3
 • SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O
 • SO2 + H2S → 3S↓ + 2H2O
 • 2SO2 + 2NaH → H2S↑ + Na2SO4
 • SO2 + Br2 + 2H2O →H2SO4 + 2HBr
 • SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4
 • 2SO2 + O2 ⇄to, V2O5 2SO3
 • 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4
 • 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4
 • H2S + 2FeCl3 → S↓ + 2FeCl2 + 2HCl
 • 3H2S + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2↓ + 3S↓ + 2H2O
 • H2S + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4
 • SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button