Hóa học

NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O: Phản ứng Hóa học và ứng dụng

nahso3 ra na2so3

Bạn đã bao giờ tự hỏi về phản ứng hóa học giữa NaHSO3 và NaOH và cách cân bằng phương trình phản ứng đó không? Trên trang web wsc.edu.vn, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết và cân bằng phương trình này cùng với viết phương trình ion rút gọn NaHSO3 + NaOH. Hãy cùng tìm hiểu!

Phương trình phản ứng NaHSO3 ra Na2SO3

Trước tiên, hãy xem xét phản ứng giữa NaHSO3 và NaOH để tạo ra Na2SO3 và H2O. Phương trình phản ứng như sau:

NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

Phương trình ion rút gọn NaHSO3 + NaOH

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể viết phương trình ion của phản ứng trên theo dạng rút gọn:

HSO3− + OH− → SO32− + H2O

Điều kiện phản ứng NaHSO3 ra Na2SO3

Không có điều kiện đặc biệt nào để phản ứng này xảy ra.

Bài tập vận dụng liên quan

Hãy thử làm các bài tập sau để áp dụng kiến thức liên quan đến phản ứng này:

Câu 1. Dãy các chất nào sau đây là muối axit?
A. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaSO3.
B. Ba(HCO3)2, NaHSO3, Ca(HCO3)2.
C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.
D. NaHSO3, BaCO3, Na2SO3.

Câu 2. Dãy gồm toàn muối trung hòa là?
A. KOH, NaCl, Na2SO4.
B. Mg(NO3)2, FeS, CaSO3.
C. NaHS, K3PO4, KCl.
D. HNO3, KCl, CaCO3.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu đỏ?
A. NH4Cl.
B. KOH.
C. K2SO3.
D. Na2CO3.

Câu 4. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:
A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+

Câu 5. Theo thuyết A-re-ni-ut axit là chất
A. khi tan trong nước phân li ra ion OH-
B. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion H+
C. khi tan trong nước phân li ra ion H+
D. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion OH-

Câu 6. Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?
A. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li cho anion OH.
B. Bazơ là những chất có khả năng phản ứng với axit.
C. Một Bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.

Câu 7. Cho các muối sau: NaHCO3; NaHSO4; Na2HPO3; NaHSO3; (NH4)2CO3; Na2HPO4. Số muối axit là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 8. Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là
A. 4
B. 6
C. 5
D. 7

Với bài viết này, wsc.edu.vn đã giới thiệu cho bạn về phản ứng NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O. Hi vọng rằng thông qua bài viết này, bạn có thể nắm vững hơn kiến thức về Hóa học lớp 11. Đừng quên tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11 trên wsc.edu.vn.

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button