Hóa học

Phản ứng nhiệt phân: NaHCO3 -to hay NaHCO3 ra Na2CO3 hoặc NaHCO3 ra CO2 thuộc loại phản ứng phân hủy đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về NaHCO3 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Nhiệt phân: 2NaHCO3 -to→ Na2CO3 +CO2 ↑ + H2O

Điều kiện phản ứng

– Nung nóng.

Cách thực hiện phản ứng

– Nhiệt phân NaHCO3.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có khí và hơi nước thoát ra.

Bạn có biết

– Các muối hidrocacbonat đều bị nhiệt phân.

– Natri bicacbonat (NaHCO3) với tên thường gặp trong đời sống là baking soda có tác dụng tạo xốp, giòn cho thức ăn và ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp cho bánh (bột nở).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Nhiệt phân hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn là?

A. K2CO3 và Na2CO3. C. K2O và Na2O

B. NaHCO3 và K2CO3. D. K2CO3 và Na2O.

Hướng dẫn giải

2KHCO3 K2CO3 +CO2 ↑ + H2O

2NaHCO3 Na2CO3 +CO2 ↑ + H2O

Đáp án A.

Ví dụ 2:

Thể tích khí ở dktc thoát ra khi nhiệt phân hoàn toàn 8,4g NaHCO3 là

A.1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

V = 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Đáp án A.

Ví dụ 3:

Muối được ứng dụng làm bột nở trong thực phẩm là

A. NaHCO3. B. NaHSO3. C. Na2CO3. D. K2CO3.

Hướng dẫn giải

Natri bicacbonat (NaHCO3) với tên thường gặp trong đời sống là baking soda có tác dụng tạo xốp, giòn cho thức ăn và ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp cho bánh (bột nở).

Đáp án A.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → K2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → K2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O
 • NaHCO3 + HBr → NaBr + CO2 ↑ + H2O
 • NaHCO3 + HNO3 → NaNO3 + CO2 ↑ + H2O
 • 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O
 • NaHCO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O
 • 2NaHCO3 + 2KHSO4 → K2SO4 + Na2SO4+ 2CO2 ↑ + 2H2O
 • 2NaHCO3 + Ba(HSO4)2 → Na2SO4 + BaSO4 ↓+ 2CO2 ↑ + 2H2O
 • 2NaHCO3 + Ca(HSO4)2 → Na2SO4 + CaSO4+ 2CO2 ↑ + 2H2O
 • 2NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2 ↓ + 2CO2 ↑

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button