Hóa học

Phản ứng Zn + H2SO4 đặc ra H2S thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Zn có lời giải, mời các bạn đón xem:

4Zn + 5H2SO4 đặc → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

Điều kiện phản ứng

– Dung dịch H2SO4 đặc

Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại Zn tác dụng với dung dịch axit sunfric đặc.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch không màu và có khí không màu mùi trứng thối thoát ra.

Bạn có biết

Khi cho Zn tác dụng với axit sunfuric đặc nóng có thể tạo ra sản phẩm khử là khí SO2; H2S và S.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho phản ứng sau: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O

Hệ số tối giản của H2SO4 trong phương trình trên là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

4Zn + 5H2SO4 → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

Ví dụ 2: Cho kim loại Zn tác dụng với 100 ml dung dịch axit sunfuric 1 M thấy thoát ra khí không màu mùi trứng thối. Thể tích khí thoát ra là

A. 0,448 lít B. 2,24 lít C. 1,12 lít D. 0,336 lít

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

4Zn + 5H2SO4 → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

nH2S = nH2SO4/5 = 0,02 mol ⇒ VH2S = 0,02.22,4 = 0,448 lít

Ví dụ 3: Khi cho Zn tác dụng với axit sunfuric đặc nóng thu được muối X và khí không màu có mùi trứng thối. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 2,33 g kết tủa.Khối lượng Zn tham gia phản ứng là

A. 6,5 g B. 0,65 g C. 32,5 g D. 3,25 g

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng: 4Zn + 5H2SO4 → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

ZnSO4 + BaCl2 → ZnCl2 + BaSO4

NZn = nBaSO4 = 0,01 mol ⇒ mZn = 0,65 g

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2Zn + O2 → 2ZnO
 • Zn + Cl2 → ZnCl2
 • Zn + Br2 → ZnBr2
 • Zn + I2 → ZnI2
 • Zn + S → ZnS
 • Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
 • Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + H2
 • Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2
 • Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
 • 5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2+ 6H2O
 • 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O
 • 3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Zn + 4H2SO4 → 3ZnSO4 + S + 4H2O
 • Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2
 • Zn + 2FeCl3 → ZnCl2 + 2FeCl2
 • Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Zn + 2Fe2(SO4)3 → ZnSO4 + 2FeSO4
 • 3Zn + 2Fe2(SO4)3 → 3ZnSO4 + 2Fe
 • 3Zn + 2Fe(NO3)3 → 3Zn(NO3)2 + 2Fe
 • 3Zn + 2FeCl3 → 3ZnCl2 + 2Fe
 • Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu
 • Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu
 • Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
 • Zn + PbSO4 → ZnSO4 + Pb
 • Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb
 • Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + Ag
 • 8NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3+4Na2ZnO2
 • 2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2
 • ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O
 • ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O
 • Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O
 • Zn(OH)2 ↓+ 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O
 • ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S↑

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button