Hóa học

Phản ứng Glucozơ C6H12O6 + Cu(OH)2 + NaOH thu được kết tủa màu đỏ gạch thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Glucozơ C6H12O6 có lời giải, mời các bạn đón xem:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH CH2OH(CHOH)4COONa + Cu2O + 3H2O

Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra khi đun nóng.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho vào ống nghiệm lần lượt vài giọt dung dịch CuSO4 0,5%, 2 ml dung dịch NaOH 10%. Sau đó thêm vào đó 2 ml dung dịch glucozo 1%. Lắc nhẹ ống nghiệm, rồi đun nóng.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Kết thúc phản ứng thu được kết tủa màu đỏ gạch.

Bạn có biết

– Phản ứng này chứng tỏ glucozơ có nhóm CHO.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhóm CHO, có thể cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. kim loại Na.

B. dung dịch NaOH.

C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.

D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Hướng dẫn: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhóm CHO, Có thể cho dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.

Đáp án: C

Ví dụ 2: Chất nào sau đây không phản ứng với Cu(OH)2 trong dung dịch kiềm, đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch?

A. Andehit axetic. B. Glucozơ.

C. Fructozơ. D. Etylen glicol.

Hướng dẫn: Etylen glicol không phản ứng với Cu(OH)2 trong dung dịch kiềm, đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch.

Đáp án: D

Ví dụ 3: Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt trong dãy nào sau đây?

A. glucozơ, glixerol, etylen glicol.

B. glucozơ, etylen glicol, etanol.

C. saccarozơ, glixerol, etylen glicol.

D. glixerol, ancol etylic, ancol metylic.

Hướng dẫn:

đánh số thứ tự từng dung dịch.

Nhỏ các dung dịch vào các ống nghiệm đựng Cu(OH)2 có đánh số tương ứng.

Ống nghiệm không phản ứng là etanol.

Hai ống nghiệm thu được phức xanh là glucozơ, etylen glicol. Thêm tiếp NaOH vào hai ống nghiệm và đun nóng. ống nghiệm nào thu được kết tủa đỏ gạch là ống nghiệm chứa glucozơ,

Đáp án: B

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

  • CH2OH(CHOH)4CHO + 5(CH3CO)2O → CH3COOCH2(CHOOCCH3)4CHO + 5CH3COOH
  • OHCH2(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O OHCH2(CHOH)4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
  • OHCH2(CHOH)4CHO + H2 OHCH2(CHOH)4CH2OH
  • OHCH2(CHOH)4CHO + Br2 + H2O → OHCH2(CHOH)4COOH + 2HBr
  • C6H12O6 2CO2 + 2C2H5OH

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button