Hóa học

Phân Đạm Urê: Tìm Hiểu Công Thức Hóa Học

công thức phân tử của urê là

Phân đạm urê có công thức hóa học là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Trên trang web của VnDoc, chúng tôi đã biên soạn một hướng dẫn chi tiết nhằm giải đáp câu hỏi về phân bón hóa học, đặc biệt là vấn đề về đạm urê và công thức của nó.

Mời các bạn tham khảo những nội dung hấp dẫn dưới đây:

Phân Đạm Urê: Công Thức Hóa Học

Phân đạm urê có công thức hóa học là:
A. (NH4)2CO.
B. (NH4)2CO3.
C. (NH2)2CO3.
D. (NH2)2CO.

Và đáp án đúng là: (NH2)2CO.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao nhất là:
A. (NH4)2SO4
B. NH4NO3
C. CO(NH2)2
D. NH4Cl

Câu 2. Nguyên tố có tác dụng kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt, giúp cây tổng hợp nên chất diệp lục:
A. N
B. C
C. P
D. K

Câu 3. Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về phân bón kép:
A. Phân bón kép có chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K
B. Phân NPK là hỗn hợp các muối NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl
C. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học như KNO3 (kali và đạm), (NH4)2HPO4 (đạm và lân)
D. Phân bón kép có chứa 2 nguyên tố dinh dưỡng

Câu 4. Loại phân bón nào có hàm lượng Nitơ cao nhất:
A. canxi nitrat
B. amoni nitrat
C. amophot
D. urê

Câu 5. Để phân biệt ba loại phân bón sau: KCl, NH4NO3, Ca(H2PO4)2. Người ta sử dụng hóa chất nào sau đây:
A. dung dịch HCl
B. quỳ tím ẩm
C. dung dịch Ca(OH)2
D. dung dịch NaCl

Câu 6. Cho các phát biểu sau:
(1) Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5.
(2) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo phần trăm khối lượng của K2O.
(3) Phân amophot có thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 và KNO3.
(4) Nitrophotka là một loại phân phức hợp.
(5) Phân ure là loại phân đạm tốt nhất, được điều chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp.
(6) Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
Số nhận định không đúng là:
A. 5
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 7. Cho các phản ứng sau:
(1) Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc → 3CaSO4 + 2H3PO4
(2) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc → 2CaSO4 + Ca(HPO4)2
(3) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 đặc → 3Ca(H2PO4)2
(4) Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O
Những phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế supephotphat kép từ Ca3(PO4)2 là:
A. (2), (3)
B. (1), (3)
C. (2), (4)
D. (1), (4)

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và H3PO4
B. Urê có công thức là (NH2)2CO
C. Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2PO4)2
D. Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng

Câu 9. Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu, hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có mùi khai thoát ra. Chất X là:
A. amophot.
B. ure.
C. natri nitrat.
D. amoni nitrat.

Câu 10. Cây xanh đồng hóa nitơ trong đất chủ yếu dưới dạng:
A. NH4+ và NO3-.
B. NO3- và NO2-.
C. NH3 và NO.
D. NO và NO2.

Trên đây là những kiến thức hữu ích về phân đạm urê, công thức hóa học và những vấn đề liên quan. Để tìm hiểu thêm về các vấn đề khoa học, hóa học, toán học… hãy truy cập wsc.edu.vn để khám phá thêm nhiều thông tin bổ ích!

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button