Hóa học

Câu chuyện thú vị về công thức phân tử của cao su thiên nhiên

cong-thuc-phan-tu-cua-cao-su-thien-nhien

Cao su thiên nhiên luôn là một chất liệu quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng bạn có biết công thức phân tử của cao su thiên nhiên là gì không? Hãy cùng tìm hiểu về công thức phân tử này và những điều thú vị xung quanh nó.

Công thức phân tử của cao su thiên nhiên

Cấu trúc của cao su thiên nhiên được biểu diễn bằng công thức phân tử: (C5H8)n. Để hiểu rõ hơn, ta có thể mô tả cao su thiên nhiên là một polime của isopren, với cấu trúc (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n. Đây là công thức phân tử đặc trưng cho cao su thiên nhiên.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Hãy thử kiểm tra kiến thức của bạn về cao su thiên nhiên với những câu hỏi vận dụng dưới đây:

Câu 1: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của monome nào?

A. Buta- 1,2-đien
B. Buta- 1,3-đien
C. 2-metyl buta- 1,3-đien
D. Buta- 1,4-đien

Câu 2: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.
D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Câu 3: Cao su Buna-S được tạo thành bằng phản ứng nào?

A. Trùng hợp
B. Trùng ngưng
C. Cộng hợp
D. Đồng trùng hợp

Câu 4: Sản phẩm trùng hợp của buta-1,3-đien với CH2=CH-CN có tên gọi thông thường là gì?

A. Cao su
B. Cao su Buna
C. Cao su Buna-N
D. Cao su Buna-S

Câu 5: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.
D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Câu 6: Tính chất nào sau đây không phải tính chất của cao su thiên nhiên?

A. Tính đàn hồi.
B. Không dẫn điện và nhiệt.
C. Không tan trong nước, ethanol nhưng tan trong xăng.
D. Thấm khí và nước.

Câu chuyện về công thức phân tử của cao su thiên nhiên đã kết thúc ở đây. Hy vọng bạn đã tìm thấy những thông tin thú vị và bổ ích. Để khám phá thêm nhiều kiến thức về các chất liệu và các khía cạnh khác trong cuộc sống, hãy ghé thăm wsc.edu.vn – nơi cung cấp những kiến thức tuyệt vời cho bạn.

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button