Hóa học

Bài viết hướng dẫn cách viết Công thức Lewis của NH3 theo chương trình sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng nắm vững cách viết Công thức Lewis của NH3.

Công thức Lewis của NH3

Ammonia (NH3) là một hợp chất thường gặp trong các bài tập hóa học. Vậy công thức electron, công thức Lewis, công thức cấu tạo của NH3 được viết như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp em trả lời câu hỏi này.

1. Công thức electron của NH3

– Sự tạo thành phân tử NH3: Nguyên tử hydrogen (H) có cấu hình electron là 1s1, nguyên tử nitrogen (N) có cấu hình electron là 1s22s22p3. Để đạt được cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất, nguyên tử N cần thêm 3 electron, mỗi nguyên tử H cần thêm 1 electron. Khi hình thành phân tử NH3, mỗi nguyên tử H góp chung 1 electron với nguyên tử N tạo thành 1 cặp electron dùng chung, ba nguyên tử H sẽ tạo thành 3 cặp electron với nguyên tử N.

– Công thức electron của NH3 là:

– Nhận xét:

+ Phân tử NH3 có 3 cặp electron dùng chung. Cặp electron chung bị lệch về phía nguyên tử N.

+ Trong phân tử NH3, nguyên tử N còn 1 cặp electron tự do, nguyên tử H không còn electron tự do.

2. Cách viết công thức Lewis

a) Cách 1: Viết công thức Lewis dựa vào công thức electron

Từ công thức electron, thay 1 cặp electron dùng chung bằng 1 gạch nối giữa hai nguyên tử ta được công thức Lewis

Từ công thức electron của NH3 ta thấy mỗi nguyên tử H liên kết với nguyên tử N bằng 1 cặp electron, ta thay mỗi cặp electron này bằng một gạch nối “-”. Ta được công thức Lewis của NH3 là:

b) Cách 2: Thực hiện lần lượt theo các bước sau

Bước 1: Tính tổng số electron hóa trị trong phân tử

Nitrogen (N) có 5 electron hóa trị, hydrogen có 1 electron hóa trị. Trong phân tử NH3 có 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử H.

Vậy tổng số electron hóa trị = 5 + 3.1 = 8 electron

Bước 2: Vẽ khung phân tử tạp bởi liên kết đơn giữa các nguyên tử

Trong phân tử NH3, nguyên tử N cần 3 electron để đạt octet, mỗi nguyên tử H cần 1 electron để đạt octet. Vì vậy, N là nguyên tử trung tâm, còn các nguyên tử H được xếp xung quanh:

(1)

Bước 3: Tính số electron hóa trị chưa tham gia liên kết bằng cách lấy tổng số electron trừ số electron tham gia tạo liên kết.

Số electron hóa trị chưa tham gia liên kết trong sơ đồ là: 8 – 2.3 = 2 electron.

Hoàn thiện octet cho các nguyên tử có độ âm điện lớn hơn trong sơ đồ.

Từ công thức (1), nguyên tử H đã đủ octet, hoàn thiện octet cho N. Xung quanh nguyên tử N mới có 6 electron, ta bổ sung 2 electron vào nguyên tử N. Ta được công thức (2) chính là công thức Lewis của NH3:

(2)

– Nhận xét:

+ ∆χ(N – H) = |3,04 – 2,2| = 0,84 ⇒ Liên kết N – H trong phân tử NH3 thuộc loại liên kết cộng hóa trị phân cực. Liên kết N – H phân cực về phía nguyên tử N.

+ Liên kết N – H được hình thành do sự xen phủ orbital s – p

+ Phân tử NH3 có dạng tháp tam giác

3. Cách viết công thức cấu tạo

Từ công thức Lewis, ta loại bỏ đi các electron tự do (electron không tham gia liên kết) thu được công thức cấu tạo.

– Công thức cấu tạo của NH3 là:

– Nhận xét: Trong phân tử NH3 có 3 liên kết đơn N – H.

4. Ví dụ minh họa

Câu 1. Liên kết trong phân tử nào dưới đây không được hình thành do sự xen phủ giữa các orbital cùng loại (ví dụ cùng là orbital s, hoặc cùng là orbital p)?

A. Cl2.

B. H2.

C. NH3.

D. Br2.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hydrogen (H) có cấu hình electron là 1s1

Nitrogen (N) có cấu hình electron là 1s22s22p3

Liên kết trong phân tử NH3 được hình thành do AO s (của H) xen phủ với AO p (của N).

Câu 2. Cho biết nguyên tử nitrogen (N) có 5 electron hóa trị. Số cặp electron dùng chung trong phân tử NH3 là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Nguyên tử nitrogen (N) có 5 electron hóa trị. Để đạt được cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất, nguyên tử N cần thêm 3 electron, mỗi nguyên tử H cần thêm 1 electron. Khi hình thành phân tử NH3, mỗi nguyên tử H góp chung 1 electron với nguyên tử N tạo thành 1 cặp electron dùng chung, ba nguyên tử H sẽ tạo thành 3 cặp electron với nguyên tử N.

Công thức electron của NH3 là:

Vậy trong phân tử NH3 có 3 cặp electron dùng chung giữa N và H.

Xem thêm cách viết công thức Lewis của một số chất hay, chi tiết khác:

  • Công thức Lewis của CH4

  • Công thức Lewis của SO2

  • Công thức Lewis của CO

  • Công thức Lewis của SO3

  • Công thức Lewis của HNO3

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button