Hóa học

Chất Cl2 tác dụng với dung dịch KOH đặc nóng

cl2 ra kclo3

Chất Cl2 tác dụng với dung dịch KOH đặc nóng theo phương trình sau: Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về phản ứng này và những hiện tượng liên quan.

1. Phương trình phản ứng Cl2 tác dụng KOH

Phản ứng Cl2 tác dụng với KOH tạo ra các sản phẩm KCl và KClO, cùng với H2O.

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Điều kiện để phản ứng xảy ra là có sự hiện diện của KOH đặc nóng và nhiệt độ cao.

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra

Khi chất Cl2 phản ứng với KOH đặc nóng, chất Cl2 tác dụng với KOH đẩy ion Cl- lên mức oxi hóa +5, tạo ra chất KClO3. Cl2 trong phản ứng này vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa.

4. Tính chất hóa học của Clo

Clo có tính oxi hóa mạnh và có thể tác dụng với các kim loại để tạo thành muối clorua. Ngoài ra, clo còn có thể tác dụng với hiđro và nước, tạo ra các chất có tính tẩy màu và chất khử. Clo cũng có thể tác dụng với dung dịch kiềm và một số hợp chất có tính khử khác.

5. Bài tập vận dụng liên quan

  • Câu 1: Sục khí Clo vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường thu được sản phẩm là
  • Câu 2: Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất thuộc dãy nào?
  • Câu 3: Tỉ lệ giữa số nguyên clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phản ứng Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O là?
  • Câu 4: Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 đều cho cùng một muối. Kim loại đó là?
  • Câu 5: NaCl không phải có công dụng nào sau đây?

Đó là những kiến thức căn bản về phản ứng Cl2 tác dụng với KOH đặc nóng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về chủ đề này. Để tìm hiểu thêm về các phản ứng liên quan, bạn có thể truy cập wsc.edu.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Chúc các bạn thành công trong việc học tập!

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button