Hóa học

What is the pH when 25.00 mL of 0.20 M CH3COOH has been titrated with 40.00 mL of 0.10 M NaOH?

Bạn đang đối mặt với một phản ứng trung hòa xảy ra giữa axit axetic, “CH”_3″COOH”, một axit yếu, và hidroxit natri, “NaOH”, một bazơ mạnh.

Bây giờ, pH của dung dịch sau phản ứng sẽ phụ thuộc vào việc phản ứng trung hòa hoàn toàn hay không.

Nếu phản ứng trung hòa không hoàn toàn, cụ thể là nếu axit không được trung hòa hoàn toàn, bạn sẽ có một dung dịch đệm chứa axit axetic và bazơ dạng cặp số lưỡng, anion axetate.

Điều quan trọng cần lưu ý là ở trạng thái trung hòa hoàn toàn, pH của dung dịch sẽ không bằng #7#. Ngay cả khi bạn trung hòa axit yếu hoàn toàn, dung dịch sẽ còn lại chất số lưỡng, đó là lý do tại sao bạn có thể mong đợi pH của nó lớn hơn #7#.

Vì vậy, phương trình hóa học cân bằng cho phản ứng này là – Tôi sẽ chỉ cho bạn phương trình ion

Lưu ý rằng #1# mol axit axetic sẽ phản ứng với #1# mol natri hidroxit, được hiển thị ở đây dưới dạng anion hidroxit, #”OH”^(-)#, để tạo ra #1# mol anion axetate, #”CH”_3″COO”^(-)#.

Sử dụng nồng độ mol và thể tích của hai dung dịch để xác định số mol mỗi chất bạn đang thêm vào.

Vì bạn có ít mol anion hidroxit hơn, bazơ thêm vào sẽ bị tiêu hao hoàn toàn bởi phản ứng.

Kết quả, số mol axit axetic còn lại trong dung dịch sẽ là

Phản ứng cũng sẽ tạo ra #0.0040# mol anion axetate.

Điều này có nghĩa là bạn đang xử lý một dung dịch đệm. Sử dụng phương trình Henderson-Hasselbalch để tìm pH của nó

Sử dụng tổng thể tích của dung dịch để xác định nồng độ mới của axit và chất số lưỡng của nó

Các nồng độ sẽ là

pK_a của axit axetic bằng #4.75#.

pH của dung dịch sẽ là

Các ví dụ khác có thể tìm thấy tại đây:

A link

A link

A link

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button