Hóa học

Tìm hiểu về phản ứng axit axetic và canxi cacbonat

ch3cooh + caco3

CH3COOH + CaCO3(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Phản ứng trên là phản ứng giữa axit axeticmuối canxi cacbonat, biểu thị tính chất axit yếu của axit axetic. Đây là một phương trình hóa học thú vị chúng ta cùng tìm hiểu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải thích ý nghĩa của từng thành phần trong phản ứng, điều kiện cần thiết, hiện tượng và tính chất của axit axetic.

1. Phản ứng giữa axit axetic và canxi cacbonat

Trong phản ứng trên, axit axetic tác dụng với canxi cacbonat để tạo ra muối canxi axetat [(CH3COO)2Ca], khí carbon dioxide (CO2) và nước (H2O). Đây là một phản ứng hoá học quan trọng trong ngành hóa học và có nhiều ứng dụng thực tế.

2. Điều kiện cần thiết cho phản ứng

Phản ứng giữa axit axetic và canxi cacbonat diễn ra ở nhiệt độ phòng, tức là ở điều kiện môi trường thông thường.

3. Hiện tượng và tính chất của phản ứng

Trong quá trình phản ứng, canxi cacbonat tan dần trong axit và không có khí thoát ra. Đây là một hiện tượng đáng chú ý. Axit axetic (hay còn gọi là axit axetat) là một axit hữu cơ yếu và mạnh hơn axit cacbonic. Nó được tạo thành bằng cách kết hợp nhóm methyl CH3 với nhóm carboxyl COOH.

Axit axetic có tính chất hóa học đặc biệt, có thể tham gia vào nhiều phản ứng khác nhau như phản ứng thế halogen, tác dụng với axetylen, tác dụng với amoniac và phản ứng decacboxyl hóa.

4. Bài tập liên quan đến axit axetic

Câu 1: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ nào?
A) Trên 10%
B) Dưới 2%
C) Từ 2% – 5%
D) Từ 5% – 10%

Câu 2: Phản ứng giữa axit axetic và dung dịch bazơ thuộc loại nào?
A) Phản ứng oxi hóa – khử
B) Phản ứng hóa hợp
C) Phản ứng phân hủy
D) Phản ứng trung hòa

Câu 3: Dãy chất tác dụng với axit axetic là?
A) ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH
B) CuO; Ba(OH)2; Zn; Na2CO3; C2H5OH
C) Ag; Cu(OH)2; ZnO; H2SO4; C2H5OH
D) H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3

Câu 4: Trong công nghiệp, axit axetic được điều chế bằng cách nào?
A) Nhiệt phân metan sau đó làm lạnh nhanh
B) Lên men dung dịch rượu etylic
C) Oxi hóa etan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp
D) Oxi hóa butan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp

Câu 5: Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cốc đựng một mẩu đá vôi cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?
A) Sủi bọt khí, đá vôi không tan
B) Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí
C) Không sủi bọt khí, đá vôi không tan
D) Sủi bọt khí, đá vôi tan dần

Câu 6: Axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào?
A) NaOH, C2H5OH, Ag, Zn
B) NaOH, C2H5OH, CuO, Na2SO4
C) K2CO3, Mg, CuO, Ag
D) NaOH, CuO, CaCO3, Zn

Câu 7: Số nhận định đúng về axit axetic là?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2

Câu 8: Nhỏ từ từ dung dịch axit axetic vào cốc đựng một mẩu đá vôi, ta thấy?
A) Mẩu đá vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, không thấy khí thoát ra
B) Mẩu đá vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, thấy có khí không màu thoát ra
C) Mẩu đá vôi tan dần, thấy có khí màu lục nhạt thoát ra
D) Mẩu đá vôi không thay đổi do axit axetic yếu hơn axit cacbonic

Câu 9: Axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây?
A) NaOH
B) Na2CO3
C) NaCl
D) Na

Kết luận

Phản ứng giữa axit axetic và canxi cacbonat là một phản ứng quan trọng trong hóa học. Hiểu rõ về phản ứng này sẽ giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng nó vào bài tập và các thí nghiệm hóa học. Mở rộng kiến thức của bạn bằng cách truy cập wsc.edu.vn và khám phá thêm nhiều tài liệu hữu ích khác trong lĩnh vực hóa học.

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button