Hóa học

Phản ứng C2H5OH + Na tạo ra C2H5ONa thuộc loại phản ứng thế H của nhóm OH, phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về C2H5OH có lời giải, mời các bạn đón xem:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

Điều kiện phản ứng

Điều kiện thường.

Cách thực hiện phản ứng

Cho Na tác dụng với C2H5OH.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Có khí không màu thoát ra.

Bạn có biết

Tương tự các ancol khác cũng phản ứng với Na và sinh ra khí hiđro.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Công thức phân tử của ancol etylic là công thức nào?

A. C3H8O3

B. C2H4O2

C. C3H8O

D. C2H6O

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Công thức phân tử của ancol etylic là C2H6O.

Ví dụ 2: Tên thay thế của C2H5OH là:

A. ancol etylic.

B. ancol metylic.

C. etanol.

D. metanol.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tên thay thế của ancol:

Tên hiđrocacbon tương ừng theo mạch chính + số chỉ vị trí + ol

⇒ Tên thay thế của C2H5OH là etanol.

Ví dụ 3: Cho một mẩu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là:

A. có bọt khí màu nâu thoát ra.

B. mẩu natri tan dần, không có bọt khí thoát ra.

C. mẩu natri nằm dưới bề mặt chất lỏng và không tan.

D. có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hiện tượng quan sát được là có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần.

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2C3H5­(OH)3­ + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu +2H2O
 • C2H5OH + CuO →t0CH3CHO + Cu↓ + H2O
 • C2H5OH + 3O2 →t0 2CO2 + 3H2­O
 • C2H5OH →H2SO41700C C2H­4 ↑+ H2O
 • C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O
 • C2H5OH + O2 →25-300Cmen giam CH3COOH + H2O
 • CH3OH + CO →t0, xt CH3COOH
 • 2CH3OH + O2 →t0, xt 2HCHO + 2H2O
 • 2C2H5OH →1400C, H2SO4 C2H5OC2H5 + H2O
 • CH3CH(OH)CH3 + CuO →t0CH3COCH3 + Cu ↓+ H2O

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button