Văn hay

Top 7 bài tả bạn thân bằng tiếng Anh lớp 6 ngắn gọn hay nhất

Tả bạn thân bằng tiếng anh lớp 6 ngắn gọn

Dàn ý và các cấu trúc câu cần phải có khi tả bạn thân bằng tiếng Anh lớp 6 ngắn gọn

Để tả bạn thân bằng tiếng Anh lớp 6, các em học sinh có thể tuân theo dàn ý và các cấu trúc câu sau đây:

1. Giới thiệu về bạn thân

Bắt đầu bằng cách nêu tên và giới thiệu ngắn gọn về người bạn thân của mình. Các em có thể sử dụng một vài mẫu câu dưới đây:

 • My best friend is Yen.
 • Sarah is my best friend in class.
 • I’m proud to introduce my best friend, Olivia.
 • I have a best friend named Linda.

2. Miêu tả ngoại hình của bạn thân

Mô tả một chút về ngoại hình của bạn thân, như màu tóc, mắt, chiều cao… Các em học sinh có thể sử dụng một vài câu đơn giản để miêu tả về ngoại hình của một ai đó, ví dụ:

 • She has long, shiny black hair.
 • His eyes are black.
 • She is tall and thin.

3. Miêu tả tính cách của bạn thân

Miêu tả tính cách của bạn thân. Anh/chị ấy vui vẻ, hòa đồng, trợ giúp hay thú vị như thế nào. Một số câu miêu tả tính cách đơn giản:

 • Lily is a really friendly person.
 • Alex is so gentle.
 • Ava is very humorous.
 • Jake is very smart.

4. Miêu tả sở thích của bạn thân

Đề cập đến những sở thích hoặc sở trường đặc biệt của bạn thân. Ví dụ: thích đọc sách, chơi thể thao, hát…

 • Lily loves reading books. She always gets a book beside her, even during breaks.
 • Mia likes doing science experiments and showing us what she learns.
 • Ava is good at writing stories and poems.

5. Lý do bạn thích bạn thân

Diễn đạt tình cảm của mình với bạn thân hoặc những kỷ niệm ấn tượng và tại sao bạn thân là người quan trọng đối với em.

 • I really like Lily because she’s always kind to everyone. She never leaves anyone out and makes sure everyone feels included.
 • Ava is my best friend and she understands me very well. She knows how I feel even when I don’t say anything.

6. Kết luận

Vài lời nhắn nhủ, lời khuyên, lời cảm ơn với người bạn thân, nhấn mạnh về sự yêu thích đối với bạn thân.

 • I really like my best friend.
 • Thanks for being so kind, Lily. You’re an awesome friend.

Tổng hợp 7 bài viết tả bạn thân bằng tiếng Anh lớp 6 ngắn gọn

Bài 1

Mai is my best friend. She is very kind. With her long, curly black hair and brown eyes, she stands out in a crowd. I really like Mai because she is very friendly. She is always ready to talk and make new friends. We enjoy playing games and walking in the park together. One thing that makes Mai special is her kindness. She is never mean to anyone and treats everyone with respect. I’m so lucky to have Mai as my friend. She always listens to my stories. Mai is an amazing friend, and I’m grateful for this friendship.

Bài 2

Let me tell you about my best friend Nam. He is tall and thin, with short black hair and a shining smile. Nam is always full of energy. He is very active and humorous. Nam can make anyone laugh with his funny jokes. Our hobby is playing soccer together at the park. We also enjoy riding our bikes around the neighborhood and finding new places. Whenever I need help with my studies or anything else, he is always there to help me. That is my best friend Nam. He is so awesome, and I am grateful to have him by my side.

Bài 3

Hung is my best friend. In class, he sits next to me. He always eats with me at recess and hangs out with me after school. He has beautiful short curly brown hair. He looks so handsome. I am good at Math while Hung is excellent at English, therefore we can help each other every time one of us has trouble understanding those subjects. Besides our studies, Hung is always by my side whenever I feel upset. I tell Hung everything, and only Hung can know my true feelings. He always gives me a lot of useful advice. He is so awesome, and I am grateful to have him by my side.

Bài 4

My best friend’s name is Hang. She is tall and thin. She has beautiful long brown hair. Hang is kind and always has a smile on her face. She is also really funny and knows how to make me laugh. Hang and I enjoy doing a lot of things together. We love going to the park and having picnics. Hang is also a great artist; she often draws beautiful pictures and shares them with me. She is so smart too; we often study together and help each other with our homework. I feel grateful to have a friend like Hang in my life. She’s someone I can always count on, and I know we’ll be friends for a long time.

Bài 5

I don’t have too many friends, but I am very lucky to have a best friend. Her name is Lan. We have been friends for 7 years. Lan is short and thin. She has white skin and red lips. She has big and round eyes. Lan knows how to care and help others. She is a thoughtful girl. She cooks very well. In her free time, she would cook something for me. She is a good listener. When I’m upset, I always share it with her. Talking with Lan makes me feel very comfortable. I am very happy to have a close friend like Lan.

Bài 6

Let me tell you about my best friend, Mia. Mia is really kind and always friendly to everyone. She has a great sense of humor and can make me laugh even when I’m feeling sad. Mia and I like a lot of the same things. We enjoy playing basketball and going to the movies. Mia is also really good at drawing, and she’s taught me a lot of cool techniques. We have so much fun together doing all these activities. I’m really lucky to have Mia as my friend. She’s the perfect friend for me!

Bài 7

I have a best friend named Quynh. Quynh and I have known each other since we were in kindergarten. Quynh has long, curly brown hair and big brown eyes that sparkle when she laughs. What I love most about Quynh is her personality. She’s kind, funny, and always makes me feel comfortable. She is also very smart. Quynh always studies hard in school. She’s inspired me to do the same and to always strive for excellence. Overall, I feel so lucky to have Quynh as my best friend.

Hy vọng những bài văn mẫu tả bạn thân bằng tiếng Anh lớp 6 ngắn gọn sẽ giúp các em trong việc viết bài và cải thiện kỹ năng Anh ngữ của mình. Hãy theo dõi wsc.edu.vn để cập nhật thêm nhiều bài viết hấp dẫn với đa dạng chủ đề hơn nữa!

Đánh giá

An Nhiên

An nhiên là một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc chia sẻ kiến thức và giảng dạy. An Nhiên đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu sâu về các phương pháp giảng dạy hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với hai năm kinh nghiệm làm gia sư tại các trung tâm giáo dục, An nhiên đã tích lũy được nhiều kỹ năng quan trọng luôn luôn muốn chia sẻ kiến thức.

Related Articles

Back to top button